Katona találkozó
Írta: Gabes - Dátum: March 12 2012 18:06:56
K A T O N A T A L Á L K O Z Ó

Az elbocsátott légió negyven évre emlékezett

1960 óta volt Sárbogárdon légvédelmi rakétaosztály. Az ő feladatuk volt Paks és Dunaújváros légi oltalmazása. Sárbogárd és az itteni 3011-es magyar honvédségi alakulat életében az 1980-as évek hoztak döntő változást. Az akkori politika döntése értelmében Zopcsák László ezredparancsnok vezetésével jelentős fejlesztések
kezdődtek a városban. Ide telepítették Nagytarcsáról az ottani légvédelmi ezredet. Ekkor épült a József Attila utcai lakótelep, új helyőrségi klub, s a nemzetközi színvonalnak megfelelő, modern harcálláspontok létesültek, valamint korszerű rádiólokációs felderítőrendszer települt ide. Ez később kiegészült a Madocsáról
Mezőfalvára telepített, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétákkal.

A rendszerváltás után néhány évvel az európai közös haderőreform keretében a rendszert leszerelték, s a sárbogárdi ezredet felszámolták. Ezzel a városból eltünt a katonaság. Nagyon sokan nyugdíjba kerültek, s csak kevesen maradtak aktív állományban más alakulatoknál.
2001-ben véglegesen bezárták a laktanyát .A harcálláspontok és a laktanya épületei szó szerint ebek harmincadjára kerültek.
Szombaton a régi vitézek adtak találkozót egymásnak. Újra előkerültek a régi csapatzászlók, amelyeket annak idején a GANZ Árammérő Gyár adományozott az ezrednek.
A helyőrségi klubnál gyülekeztek az emlékezők. Mintegy kétszázötvenen jöttek el a világ minden tájáról. A klub falára az itt állomásozó valamikori ezred emlékére a honvéd nyugállományúak sárbogárdi és nagytarcsai klubja emléktáblát állított.
Zopcsák László nyugállományú ezredes emlékezett itt a régi időkre, s mondott avatóbeszédet. Házigazdaként dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. A Himnusz elhangzása után megoldották a táblát fedő lepel nemzeti színű szalagját.
A katonák könnyes szemmel tisztelegtek a díszlépésben elvonuló csapatzászló előtt.

Ezt követően a Hotel Kovács vendéglőben vettek részt közös ebéden és emlékező baráti találkozón. A helyi szervezők részéről Gál Sándor HBE-elnök köszöntötte a vendégeket: dr. Sükösd Tamás polgármestert, Böcz Lajos Lóránt mk. alezredest, kiemelt főtisztet, az összhaderőnemi parancsnokság parancsnokhelyettesét, Szücs József mk. ezredest, a légi vezetési és irányítási központ parancsnokát, Könczöl Ferenc alezredest, a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnok helyettesét, Porkoláb János őrnagyot a hadkiegészítő parancsnokság képviseletében, Mészáros János címzetes apátot, sárbogárdi plébánost, Tétényi Emil nyá. vezérőrnagyot, az MN 3011 volt parancsnokát, Varga József nyugállományú dandártábornokot, a Légvédelmi Hadtest volt rakétatüzér főnökét, Kapcsándi István nyugállományú ezredest, a 11. Duna Légvédelmi Rakétaezred volt parancsnokát, Papp János nyá. ezredest, a nagytarcsai nyugállományú egyesület elnökét, valamint az egymást követő sárbogárdi helyőrségparancsnokokat: Nyíri Miklós
nyugállományú ezredest, Hajnal Zsigmond nyugállományú alezredest, Zopcsák László nyugállományú ezredest, aki a leghosszabb időt töltötte e beosztásban, valamint Molnár Józsefnyá. alezredest, akinek az a szomorú kötelesség jutott, hogy 10 évvelezelőtt, 2001-ben ő zárta be a laktanyát.
Seres László nyá. alezredes szavalatával folytatódott ezután az emlékezés, aki saját versét adta elő, majd a volt helyőrségparancsnokok visszaemlékeztek azokra az évekre, amikor az ő felelősségükre volt bízva a helyőrség. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnoka nevében Böcz Lajos alezredes a légvédelem érdekében hosszú időn át kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül
emléktárgyat adományozott Zopcsák László nyá. ezredesnek. A sárbogárdi helyőrségi találkozó megszervezése kapcsán végzett szervezőmunkájuk és a nyugállományúak közössége érdekében huzamos időn át kifejtett tevékenységük elismeréséül
emléktárgyat adományozott Gál Sándor ny. századosnak, Gróf Ferenc nyá.századosnak és Lakatos Gábor nyá. századosnak.
Hargitai Lajos

A közös ebéd után a Magyar Honvédség Művészegyüttesének tagjai nosztalgiaműsorral szórakoztatták a vendégeket.
A műsor után lehetőség nyílt a régi laktanya meglátogatására. Bizony, sokan sírva szemlélték a pusztulást. Ablak nélküli épületek, romok voltak láthatók mindenhol. Gaztenger a régi alakulótéren. A helyzetet drámaian jellemzi az az akácfa, amely a legénységi épületben nőtt ki az összetört padozatból.

Hargitai Lajos