Egyesületünk bemutatásaAz Egyesület megalakulása, működése

Az Egyesület jogelődje a Honvéd Nyugállományúak Klubja Mezőfalva 2002. február 1-én alakult meg a HM EI RT. Mezőfalva alkalmazásában álló sárbogárdi, dunaújvárosi, mezőfalvi és székesfehérvári nyugdíjas katonákból. A klub alakulásától kezdve nyitott volt mindazok számára akik az alapszabályt elfogadták.

A megalakításban szerepet játszott, hogy mivel az alapító tagok jelentős része nyugdíjas volt, így e szervezés formájában különböző programokat tudtunk szervezni, mely erősíti a kollektíván belüli jó kapcsolatot közeli, illetve távoli időben. Mivel a helyőrségben (Mezőfalván) helyben szolgálati lakás, lakótelep illetve helyőrségi klub nem működött, így a saját elképzelésünk alapján terveztük és szerveztük működésünket.

Megalakulásunk 14 fővel történt, a legnagyobb létszámot 26 fővel értük el. A tagság zömében nyugdíjas katona, akik több helyőrségben szolgáltak. Így: Mezőfalva, Sárbogárd, Székesfehérvár, Dunaújváros, Börgönd helyőrségekben, melyekből több megszűnt.

A megalakulásunk után kezdeményeztük bejegyzésünket a Fejér Megyei Bíróságon, mely 2003. júliusára realizálódott. Bejegyzés száma: 1926 fsz. alatt a Pk.63..604/2003/4 sz. határozattal.

A kapcsolattartás érdekében felvettük a kapcsolatot a Fejér Megyei Hadkiegészítési Parancsnoksággal, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével. Időközben együttműködési megállapodást kötöttünk az akkor még működő sárbogárdi HEMO vezetőjével helybiztosításra.

Mivel 2006. első negyedévében a volt munkahely megszűnt, a kapcsolattartás feltételei megnehezültek, többen jelezték kilépési szándékukat a vezetőség javasolta a 2005. évet záró közgyűlésen, hogy egyesüljünk a sárbogárdi Honvéd Nyugdíjas Klubbal. A közgyűlés jóváhagyta a vezetőség javaslatát, így megkezdtük az egyesüléssel kapcsolatos megbeszéléseket, melyek zárásaként 2006. május 19-én rendkívüli közgyűlést tartottunk, ahol a sárbogárdi Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai beléptek klubunk tagjainak sorába.
Ekkor döntöttünk a névváltoztatásról és az Alapszabály módosításáról is. Az egyesület új vezetőséget választott. A cégbíróságon a szükséges módosítások átvezetését 2006. októberére sikerült elrendezni.
A 2006-os évben zömmel szervezeti kérdésekkel foglalkoztunk, viszonylag kevés idő jutott közösségi programokra.Sajnos 2007-ben is tovább csökkent létszámunk, mivel a megváltozott feltételek miatt több székesfehérvári tagtársunk kilépett az egyesületből. Döntésüket tudomásul vettük, remélve, hogy a közösségi élettől nem szakadnak el, s hasznos tagjai lesznek a fehérvári klubnak.
2008 évben a tagság létszáma növekedett, jelenlegi létszámunk 50 fő. Ami különösen pozitív, hogy egyre több jelenleg még aktív katonát tudhatunk tagjaink között. Életkor szerinti megoszlásban rendkívül széles a paletta. Legfiatalabb tagunk 36, a legidősebb 81 éves.

Működési feltételek

A sárbogárdi HEMO 2005-ben felszámolásra került. 2006. júniusában háromoldalú megállapodás került aláírásra a HM, a sárbogárdi Önkormányzat és az Egyesület között, melynek értelmében az önkormányzat az átadott intézményben helyet biztosít az Egyesület működéséhez. A részleteket az Önkormányzattal megkötött „Ingatlanhasználati megállapodás”-ban rögzítettük.

Gazdálkodás

Az Egyesület pénzgazdálkodása döntően a tagdíjbevételeken alapszik, a „hangulatjavító” összejöveteleink során a ki-mit-hoz módszere is növeli a színvonalat. 2008. évben pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzathoz működési költségeink részbeni fedezetére. A pályázaton 45.000 Ft-ot nyertünk. 2008. évtől adószámmal és folyószámlával rendelkezünk.

Kapcsolataink

Együttműködési megállapodás van az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő parancsnokság és az Egyesület között. Igyekszünk gondot fordítani azokra a gondozási körbe tartozó nyugdíjasokra és katonaözvegyekre is, akik nem vesznek részt a közösségi éltben, nem keresik a kapcsolatot a honvédségi érdekvédelmi szervekkel.
A helyi önkormányzattal a kapcsolat kielégítő, a városi rendezvényekre meghívást kapunk, azokon több-kevesebb létszámmal képviseljük az Egyesületet. A város civil szervezetei közül a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendőr Egyesülettel működünk együtt. Az Egyesület jogelőd szervezete megalakulása után kérte felvételét a BEOSZ tagegyesületei közé.

2008. évi tevékenységünk fontosabb eseményei

Tevékenységünk alapja a közgyűlés által elfogadott Éves program és feladatterv, illetve az ehhez kapcsolódó Pénzfelhasználási terv.
- Két alkalommal került sor TÉK kihelyezett ügyfélszolgálati nap megszervezésére. Ezeken a szervezési, előkészítési feladatokat végezték aktivistáink, illetve segítették az érdekvédelmi tiszthelyettes munkáját. Az év folyamán még két alkalommal van tervezve kihelyezett ügyfélszolgálati nap megtartása.
- A Huszár temetőben lévő – 1989.-ben az MN 3011 parancsnokság által állított és napjainkra erősen leromlott állapotúvá vált – kopjafa felújítását végeztük el az MH Összhaderőnemi Parancsnokság anyagi hozzájárulásával és Petrovics József sárbogárdi vállalkozó természetbeni segítségével. Parkosítottuk a kopjafa környezetét, letakarítottuk a faszerkezetet és a műkő alapzatot. A felújítás május 25- re készült el, amikor is a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendőr Egyesület képviselőinek részvételével megemlékezést tartottunk a kopjafánál a Hősök napja tiszteletére.
- Május 31-én horgászversennyel egybekötött családi napot szerveztünk az Örspusztai Horgászcentrumban. A rendezvényen vendégül láttuk a Nagytarcsai Honvédők Egyesületének képviselőit. A két civil szervezet között több éves kapcsolat van, rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein.
- Szeptember 21-én – csatlakozva a Veterán Világszövetség felhívásához – béke nagygyűlést szerveztünk az ENSZ Nemzetközi Békenap alkalmából.


További terveink

Törekszünk arra, hogy kellő odafigyelést tanúsítsunk mindazok sorsa iránt, akik bármely okból nem részesei a közösségi életnek. Céljaink között szerepel Sárbogárd város katonai vonatkozású történetének feldolgozása nem csapattörténet formájában, hanem ahogy az eltelt éveket civilek és katonák ebben a falusi kisvárosban megélték. Nem utolsó sorban igyekszünk programjainkat úgy szervezni, hogy a lehető legtöbben jól érezzék magukat, hasznosnak tartsák azokat.

Bejelentkezés
Név:
Jelszó:


Még nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Legújabb cikkek
Felsajdult lélekkel
Katona találkozó
Megemlékezés
Emil
Családi nap 2008. ok...